CURRICULUM VITAE
Antti Karvonen / IT-alan versio

Tulosta (pdf)     Audio-CV     Version en español


HENKILÖTIEDOT

LYHYESTI

TYÖKOKEMUS

2008- Fromdistance S.L. Barcelona/Madrid
  Regional Director
  - Fromdistance Ltd. on suomalaisomisteinen ja -johtoinen virolainen yritys, joka on erikoistunut haastaviin mobiilisovelluksiin erityisesti yrityskäytössä.
- Fromdistance S.L. on edellisen espanjalainen tytäryhtiö, joka lähinä vastaa paikallisesta markkinoinnista, asiakastuesta ja koulutuksesta.

2007-2008 Communi.TV Barcelona
  Projektipäällikkö
  - Multimedia- ja monikanavaportaaliprojekteja yrityksen omalla sisällönhallintajärjestelmällä (DigiTV/Web/PDA/Mobile/...)
- Useiden samanaikaisten projektien ja tiimien hallinta
- Tarjousten ja kustannusten arviointi, resurssien allokointi, projektien seuranta ja jälkiarvointi

2005-2007 Polyphonic Human Media Interface, S.L. Barcelona
  Tekninen päällikkö
  -Vastuualueena järjestelmien tuotekehitys sekä teknisten vaatimusten määrittely
- Teknologiatiimin johto- ja koordinointitehtävät
- Polyphonic HMI kehittää matematiikkaan, tilastotieteeseen sekä tietojenkäsittelyyn pohjautuvia palveluita ja sovelluksia musiikkiteollisuuden tarpeisiin

2002-2003 Wireless Zeta Telecomunicaciones, S.L. Madrid
  Tuotepäällikkö
  -Vastuualueena järjestelmien tuotekehitys sekä teknisten vaatimusten määrittely, neuvottelut asiakasrajapinnassa sekä koulutus ja asennus
- Mobiilisisällön (soittoäänet, logot, java-aplikaatiot, kuvat, MMS-viestit) jakelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus

2001-2002 Zeppelin Televisión, S.A. Madrid
  Järjestelmäsuunnittelija
  - Vastuualueena tietojärjestelmien määrittely ja suunnittelu
- Suunniteltuna mm. yhdistetty hankittujen laitteiden inventaario- ja kuolletusjärjestelmä, joka laskee laitteiden kuolletuksen projekti- ja käyttökohtaisesti. Samaan systeemiin on myös integroitu tilauslomakkeiden, laskujen ja kulujen kontrollointijärjestelmä.
- Zeppelin Televisión on yksi Espanjan suurimmista tv-tuotantoyhtiöistä

2001 Webotek Oy Helsinki
  Projektipäällikkö
  Tuotekehitysprojekti, jossa Webotekin EasySiter -tuotteeseen lisättiin mahdollisuus päivittää www-sivuja tekstiviestien (SMS) välityksellä.

2000-01 Joensuun yliopisto Joensuu
  Tutkimusamanuenssi
  - "Thinking Tools In The Net" (Ajattelun välineitä tietoverkossa)
- Gradu aiheesta "Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä"

1996-2000 Benemix Helsinki
  Tietoturva-asiantuntija
  - Laitteiden ylläpito (NT4)
- Kryptaus
- Anti-virus / anti-hacking

2000 Allakka Helsinki
  Ohjelmoija
  - Ohjelmointi C:llä, bash-skripteillä sekä HTML/WML-kielillä.
- Tässä projektissa toteutimme menetelmän ohjata tietokoneeseen kytkettyjä laitteita WAPin ja SMS-viestien avulla.

1999-2001 Apaja / Palmenia Helsinki
  Verkkokurssin käsikirjoitus ja ohjaus
  -"Oma tietokone tutuksi" -verkkokurssin käsikirjoitus 1999
- Verkkokurssien ohjaus/tutorointi 1999-2001

1999-2000 Helsingin yliopisto Helsinki
  Projektiryhmän ohjaaja
  - "Matematiikan WWW-oppifoorumi" -ohjelmistotuotantoryhmän ohjaaja

1990-93 Oulun konservatorio Oulu
  Studiopäällikkö
  - ATK-laitteiston suunnittelu ja ylläpito
- Elektronisen musiikin studio
1988 Tiedekeskus Tietomaa Oulu
  Suunnittelija
  - Musiikkiosaston sisällön suunnittelu
- Laitteiden asennus ja ohjelmointi

PIDETYT KURSSIT JA MUU OPETUSKOKEMUS

1993-95 Oulun konservatorio
  Tietokoneen käytön ja tekstinkäsittelyn perusteet (Windows ja Macintosh)
1990-93 Oulun konservatorio
  Musiikkiteknologian ja äänitystekniikan opettaja
1993 Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos
  MIDI-kurssin suunnittelu ja ohjaus
1989 Oulun konservatorio
  Elektronisen musiikin opettaja
1990-92 Oulu
  sijaisuuksia Pohjankartanon yläasteella sekä Oulun lastentarhanopettajaopistossa
1988 Oulun kaupunki
  Tietokonemusiikin kurssi

OSAAMINEN

TUTKINNOT JA KOULUTUS

1993-2001 Helsingin yliopisto Helsinki
  Filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteessä
Sivuaineet matematiikka ja kasvatustieteet
Opettajan suuntautumisvaihtoehto; toinen opetettava aine: matematiikka
Pro gradu -tutkielma: "Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristössä".

1998-1999 Universidad Complutense de Madrid Espanja
  Escuela Superior de Informática, vaihto-opiskelijana

1986-1992 Oulun konservatorio Oulu
  Musiikkiopiston päästötodistus 1989; pääinstrumentti: piano
Tämän jälkeen musiikin historian, teorian ja säveltapailun opintoja

1989 Madetojan musiikkilukio Oulu
  Yo-tutkinto (Laudatur)

JULKAISUT

2001 Antti Karvonen, E. Rautama, J. Tarhio, J. Turkia: Versatile Concept Map Viewing on the Web. In: ITiCSE 2001, Innovation and Technology in Computer Science Education, Canterbury, England, 2001.
2001 Antti Karvonen: Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimistympäristöissä. Tietojenkäsittelytieteen pro gradu. Tietojenkäsittelytieteen laitos. Helsingin yliopisto, 2001.


[Kotisivulle]