Seuraavien näppäinkomentojen avulla voit käyttää tietokonettasi huomattavasti ketterämmin, nopeammin ja vaivattomammin. Samalla hiiren käytöstä johtuva ranteen rasitus häviää, työasento paranee ja muutkin päätetyöskentelystä johtuvat lihas- ja nivelvaivat vähenevät

Tallenna tämä sivu koneellesi, opettele muutama komento ulkoa ja hämmästytä ystäväsi ja työkaverisi "guruilullasi"!

HUOM! Osa komennoista on kielikohtaisia, joka tarkoittaa, etteivät ne välttämättä toimi samalla tavalla ei-englanninkielisissä ohjelmissa.


Näppäinkomentoja seuraaviin tarkoituksiin:

Ohjelmien hallinta ja valikkojen käyttö (TÄRKEÄ!) Tekstissä liikkuminen (esim. Word) Selaimet (IE & Netscape)
Lomakkeissa, valikoissa ja välilehdillä liikkuminen Tekstin aktivoiminen Excel
Tiedostojen hallinta ja sekalaiset Tekstin yms. muokkaaminen Kone jumissa? Mitä tehdä?
  Wordin hienoudet  

Lähes kaikki näppäinkomennot näppäinten mukaisessa järjestyksessä: [klikkaa tähän].


Ohjelmien hallinta ja valikkojen käyttö

Alt+Sarkain   Vaihto ohjelmasta toiseen
Alt+F4 Close window Ohjelman lopetus (sulje ohjelman ikkuna)
Ctrl+F4 Close window Sulje päälimmäinen ikkuna (esim. ohjelman sisällä)
Lippu Start menu Käynnistä-valikko
Ctrl+Esc Start menu Käynnistä-valikko (sama kuin edellä)
Lippu+D (Un)Minimize Piilota (näytä) kaikki ikkunat
Lippu+E Explorer Resurssienhallinta
Lippu+F Find Etsi tiedosto

Takaisin valikkoon

Lomakkeissa, valikoissa ja välilehdillä liikkuminen

Seuraava kenttä Sarkain
Edellinen kenttä Vaihto+Sarkain
Valintaneliön (checkbox) aktivointi Välilyöntinäppäin
Vaihtoehdon valinta (radiobutton) Nuoli ylös/alas
Valikossa liikkuminen nopeasti Esim. maa-luettelossa valitaksesi Finland paina F-kirjainta.
Seuraava/edellinen välilehti Ctrl+Page Up/Down

Takaisin valikkoon

Tiedostojen hallinta ja sekalaiset komennot

Alt+Enter Properties Kohteen ominaisuudet
Vaihto+F10 Menu Paikallisvalikko merkitystä kohteesta (vrt. hiiren oikea painike)
Lippu+Break System properties Järjestelmäasetukset
F2 Rename Nimeä uudelleen (tiedosto)
F5 Refresh Päivitä näkymä (Explorer tai WWW-selain)
Delete Poista Delete
Enter   Klikkaus aktiiviseen painikkeeseen tai kohteeseen
ESC Cancel Kumoa-painike (OK / Cancel)
PrintScreen   Kaappaa koko näyttö grafiikkana leikepöydälle
Alt+PrintScreen   Kaappaa aktiivinen ikkuna

Takaisin valikkoon

Tekstissä liikkuminen

Merkki eteen- tai taaksepäin Nuoli vasen / oikea
Sana eteen- tai taaksepäin Ctrl+Nuoli vasen/oikea
Rivin alkuun Home
Rivin loppuun End
Edellinen rivi Nuoli ylös
Seuraava rivi Nuoli alas
Edellinen kappale Ctrl + Nuoli yläs
Seuraava kappale Ctrl + Nuoli alas
Dokumentin alkuun Ctrl+Page Up
Dokumentin loppuun Ctrl+Page Down

Takaisin valikkoon

Tekstin tai muun kohteen aktivoiminen

Aktivoi sana Kaksoisklikkaus
Aktivoi rivi Klikkaa vasempaan marginaaliin (toimii ainakin Wordissa)
Aktivoi kappale Kolmois-klikkaus (ei toimi kaikissa ohjelmissa)
Aktivoi paljon tekstiä 1) klikkaa alkukohtaa 2) klikkaa loppukohtaa Vaihto-näppäin pohjassa
Aktivoi erillisiä kohteita Klikkaa Ctrl-näppäin alhaalla
Aktivoi kaikki Ctrl+A (All)

Takaisin valikkoon

Tekstin tms. muokkaaminen

Kopioi Copy Ctrl+C
Leikkaa Cut Ctrl+X
Liitä/Sijoita Paste Ctrl+V
Tekstin siirtäminen (MS-Word) Moving text F2+Enter
Tekstin lihavointi Bold Ctrl+B
Tekstin kursivointi Italic Ctrl+I
Tekstin alleviivaus Underline Ctrl+U
Avaa dokumentti Open Ctrl+O
Tallenna Save Ctrl+S
Tulosta Print Ctrl+P
Peru Undo Ctrl+Z

Takaisin valikkoon

Wordin hienoudet

Muotoile teksti Ctrl+D
Yläindeksi (x2) Ctrl+ '+'
Alaindeksi (dBSPL) Ctrl+ '='
Vaihda isot/pienet kirjaimet Ctrl+F3
KAIKKI ISOIKSI Ctrl+Shift+A
SMALL CAPS Ctrl+Shift+K
Peru manuaalinen muotoilu Ctrl+SPACE

Takaisin valikkoon

 

Internet Explorer ja Netscape

Takaisin edelliselle sivulle
(sivuhistoriassa taaksepäin)
Alt+Nuoli vasemmalle
Sivuhistoriassa eteenpäin Alt+Nuoli oikealle
Uusi selainikkuna Ctrl+N
Avaa linkki uuteen ikkunaan (IE) Klikkaus vaihto-näppäin pohjassa
Tallenna sivu (Netscape) Klikkaus vaihto-näppäin pohjassa

Takaisin valikkoon

Excel

Seuraava/edellinen kaavio Ctrl+PageUp/Down
Siirry seuraavaan auki olevaan dokumenttiin Ctrl+Sarkain
Siirry edelliseen auki olevaan dokumenttiin Ctrl+Vaihto+Sarkain
Sijoita päivämäärä (tänään) aktiiviseen soluun Ctrl+Vaihto+',' (pilkku)
Sijoita kellonaika (nyt) aktiiviseen soluun Ctrl+Vaihto+'.' (piste)
Lisää solu/rivi/kolumni aktivoituun kohtaan Ctrl + '+' (plus)
Poista aktivoitu solu/rivi/kolmuni Ctrl + '-' (miinus)
Lisää aktiivisen alueen ympärille reunaviiva Ctrl+Vaihto+'&'
Poista aktiiviselta alueelta kaikki reunaviivat Ctrl+Vaihto+'_' (alaviiva)
Edellisen komennon toisto Ctrl+Y

Takaisin valikkoon

Kone jumissa? Mitä tehdä?

Käynnistä uudelleen - kokeile ensi tätä Ctrl+Alt+Del
Käynnistä uudelleen - jos edellinen ei auttanut Reset-näppäin keskusyksikön powerin vieressä
Käynnistä uudelleen - vihonviimeinen vaihtoehto Virta pois (katkaisin keskusyksikön takana)
<< BACK
laskuri -->